Forfatter Arkiver: admin

TRYGHED – En temadag

Tryghed er din vigtigste ven.

Tryghedens mange perspektiver – Hvorfor er det vigtig viden for mennesker?

Læs mere TILMELD DIG

Rammen

På selve dagen vil vi arbejde med en vekselvirkning imellem undervisning, egen proces og gruppe arbejde.

Hvor & Hvornår

D.27/4. kl 9.00-17.00 Aalborg er byen og adressen vil blive sendt på mail, når vi nærmere os.

Betaling

1500kr.  pr. deltager  Betalingen er bindene og betales ikke retur ved afbud.

En inspirerende temadag

Tryghed er en fundamental vigtig komponent i at have et sundt og bæredygtigt indre og ydre liv, samtidig er det fundamentalt vigtigt når der skal dannes relationer, partnerskab, familier & andre fælleskaber hvor der skal leves samt samarbejdes. Tryghed er en følelse af sikkerhed og ro – Det handler om at føle sig beskyttet og tryg i sit forhold til sig selv og andre mennesker.

Tryghed handler også om at føle sig tryg og sikker i at udtrykke følelser og behov i en relation og et samarbejde. På selve dagen vil vi arbejde med en vekselvirkning imellem undervisning, egen proces og gruppe arbejde. Vores teoretiske ramme vil være tilknytningsteorien, denne vil jeg introducere som noget af det første, således alle har det samme teoretiske fundament, at tale ud fra.

Vi vil komme rundt omkring disse emner;

 • Hvad er tryghed
 • Hvorfor tryghed
 • Hvordan er tryghed
 • Indre tryghed
 • Ydre tryghed
 • Tryghed i relationer
 • Hvordan skaber jeg tryghed for mig selv
 • Hvordan giver jeg tryghed

HVEM KAN DELTAGE?

Alle som har en nysgerrighed omkring dem selv og deres egen ageren i tilværelsen.

OBS: Max 12 deltager.

TILMELD DIG

1500kr.  pr. deltager 

Betalingen er bindene og betales ikke retur ved afbud.

Send en mail til: mariabatalla@outlook.dk 

eller udfyld formularen her:

TILMELD

Underviser: Maria Batalla

Familie, Par – Psykoterapeut MPF Supervisor & proceskonsulent.

Revolutionér Dit Arbejdsmiljø: Ledelsens Hemmelige Våben til Succes! Få Skræddersyede Løsninger

Skab et Sundt Arbejdsmiljø: Ledelsens Rolle og Individuel Støtte

Arbejdsmiljøarbejde er ikke blot et regelsæt, men en kontinuerlig proces, der kræver engagement og lederskab. Ledelsen spiller en afgørende rolle i at skabe en sikker og sund arbejdsplads, der ikke kun opfylder lovgivningsmæssige krav, men også fremmer medarbejdernes trivsel og effektivitet. Dette gælder både i ledelsesgruppen og blandt øvrige medarbejdere.

Ledelsens Ansvar for Arbejdsmiljøet i Ledelsesgruppen

I ledelsesgruppen er det essentielt, at arbejdsmiljøet prioriteres. Ved at tage ansvar for arbejdsmiljøet kan ledelsen skabe en kultur, hvor sikkerhed og sundhed er i fokus. Dette skaber ikke blot et trygt miljø for ledelsen selv, men sender også et klart signal til resten af organisationen om vigtigheden af trivsel. Ledelsens engagement i arbejdsmiljøet kan manifestere sig gennem implementering af sikkerhedsprocedurer, oprettelse af supportsystemer og regelmæssige evalueringer af arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøets Indvirkning på Personalegruppen

Uanset niveau i organisationen er arbejdsmiljøet afgørende for medarbejdernes trivsel og produktivitet. Et godt arbejdsmiljø skaber optimale betingelser for effektivt arbejde uden at kompromittere helbredet, hverken fysisk eller psykisk. For at opnå dette er det nødvendigt med en holistisk tilgang, hvor ledelsen og medarbejderne samarbejder om at identificere og løse potentielle udfordringer.

I

Individuel Støtte til Arbejdsrelaterede Udfordringer

Jeg, som en dedikeret ressource inden for arbejdsmiljøet, er klar til at bistå med skræddersyede løsninger. Udover at håndtere arbejdsmiljøet i ledelsesgruppen har jeg erfaring med at arbejde med forskellige arbejdsrelaterede spørgsmål. Jeg kan støtte i ansættelsesprocesser, lede afklaringsprocesser, og håndtere dynamikker i både ledelsesgruppen og personalegruppen. Konflikthåndtering og mægling er yderligere områder, hvor jeg kan bidrage til et sundt arbejdsmiljø.

Trivsel er Nøglen til Succes

Arbejdsmiljøet spiller en afgørende rolle i vores trivsel og mentale sundhed. Mit mål er at bidrage til skabelsen af et positivt og støttende arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives og opnår deres fulde potentiale. Gennem terapeutiske interventioner og coaching tilbyder jeg en skræddersyet løsning, der adresserer individuelle behov og arbejdsrelaterede udfordringer.

Tag det Næste Skridt mod et Sundt Arbejdsmiljø – Få en Skræddersyet Løsning i Dag:

Kontakt mig

Strategier for At Integrere Supervision i Organisationens Overordnede Strategi

Supervision spiller en afgørende rolle i at forme og styrke personalets professionelle kompetencer, men hvordan kan ledere sikre, at supervision ikke kun er en isoleret praksis, men også en integreret del af organisationens overordnede strategi? Denne artikel udforsker strategier, der kan hjælpe ledere med at inkorporere supervision på en måde, der støtter organisationens mål, mission og værdier, samtidig med at den fremmer individuel faglig udvikling.

1. Definér Klare Mål og Forventninger: En afgørende første skridt er at definere klare mål og forventninger for supervisionen i overensstemmelse med organisationens strategiske retning. Dette indebærer at identificere, hvordan supervision kan bidrage til at opfylde organisationens overordnede mål og mission. Klare retningslinjer sikrer, at supervision ikke blot er en ad hoc praksis, men en strategisk investering i medarbejdernes professionelle vækst.

2. Integrér Supervision i Uddannelses- og Onboarding-Processer: Inkorporer supervision som en integreret del af personalets uddannelses- og onboarding-processer. Dette giver mulighed for tidlig integration af supervision i personalets faglige udvikling og understreger vigtigheden af kontinuerlig læring som en organisatorisk værdi.

3. Skab Forbindelse mellem Supervision og Kvalitetsforbedring: Identificér sammenhængen mellem supervision og kvalitetsforbedring inden for organisationens rammer. Supervision bør ikke kun være en støtte til individuel udvikling, men også en mekanisme til at forbedre kvaliteten af organisationens samlede ydelser og opfylde de fastsatte standarder.

4. Tilpas Supervision til Organisationens Værdier: Sørg for, at supervision er i overensstemmelse med organisationens værdier. Dette kan indebære at integrere specifikke etiske retningslinjer og fokusområder i supervisionen for at sikre, at personalet arbejder i tråd med organisationens kerneværdier.

5. Evaluer Effektiviteten af ​​Supervision i Forhold til Organisationsmål: Implementér evalueringsmekanismer for at vurdere effektiviteten af supervision i forhold til organisationens mål. Dette kan omfatte regelmæssig feedback fra personalet, måling af nøglepræstationsindikatorer og tilpasning af supervisionen i takt med organisationens udvikling.

Ved at implementere disse strategier kan ledere sikre, at supervision ikke kun er en isoleret praksis, men en integreret del af organisationens overordnede strategi. Derved kan organisationen skabe en kultur, hvor personalet kontinuerligt udvikler sig og bidrager aktivt til opfyldelsen af organisationens mission og mål.

Kontakt for mere information

Forebyg stress på arbejdspladsen

Stressforebyggelse på Arbejdspladsen: Min Rolle i Arbejdsmiljø, Samtale og Organisationsforståelse

Introduktion: I en travl arbejdsverden, hvor kravene og forventningerne konstant stiger, er stress blevet en uundgåelig del af mange menneskers arbejdsliv. At håndtere og forebygge stress kræver en helhedsorienteret tilgang, og her kan jeg med specialisering i arbejdsmiljø, samtale og organisationsforståelse spille en afgørende rolle.

Arbejdsmiljøets Betydning: Arbejdsmiljøet har en direkte indvirkning på medarbejderes trivsel. Jeg kan med fokus på arbejdsmiljø kan evaluere og identificere potentielle stressfaktorer på arbejdspladsen. Dette kan omfatte forhold som arbejdspres, manglende ressourcer eller utilstrækkelig kommunikation.

Samtaler og Psykologisk Støtte: Jeg kan med erfaring i samtale og psykologisk støtte kan facilitere en åben og støttende dialog mellem medarbejdere og ledelse. Dette kan hjælpe med at identificere individuelle stressfaktorer og udvikle skræddersyede løsninger. Åbne samtaler kan også skabe en kultur, hvor medarbejdere føler sig hørt og forstået.

Organisationsforståelse som Nøgleelement: Forståelse af organisationens struktur og dynamik er afgørende for at skabe effektive stressforebyggelsesstrategier. Jeg er specialiseret i organisationsforståelse kan analysere, hvordan beslutningsprocesser, kommunikation og arbejdsfordeling påvirker stressniveauet. Dette muliggør implementering af organisatoriske ændringer, der fremmer et sundt arbejdsmiljø.

Skabe Bevidsthed og Uddannelse: Jeg kan facilitere uddannelsesprogrammer for medarbejdere og ledelse for at skabe bevidsthed om stress og dets virkninger. Dette kan omfatte træning i stresshåndtering, konflikthåndtering og arbejdslivsbalance. Uddannelse er afgørende for at ruste medarbejdere med redskaber til at håndtere stress og skabe et mere støttende arbejdsmiljø.

Implementering af Fleksible Arbejdsordninger: Jeg kan rådgive om og facilitere implementeringen af fleksible arbejdsordninger, der kan reducere stress. Dette kan omfatte muligheder som fjernarbejde, alternative arbejdstidsordninger og støtte til fleksible feriedage.

Evaluering og Tilpasning: Stressforebyggelse er en løbende proces, og jeg kan hjælpe med at evaluere effektiviteten af implementerede strategier. Gennem regelmæssig feedback og tilpasning af programmer og politikker kan organisationen skabe et dynamisk og responsivt miljø.

Kontakt mig for mere information

Kontakt

Skab balance og trivsel på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøet spiller en afgørende rolle i vores liv. Det er her, hvor vi tilbringer en betydelig del af vores tid og investerer vores energi. For at forstå og forbedre arbejdsmiljøet kan vi tage perspektiv fra fagfolk med forskellige baggrunde. Jeg er uddannet psykoterapeut, men også uddannet antropolog, og det kan bringe en unik tilgang til at løse udfordringer og fremme trivsel på arbejdspladsen.

Forståelse af arbejdsmiljøet fra et psykoterapeutisk perspektiv: En psykoterapeut ser på arbejdsmiljøet ud fra det individuelle og kollektive mentale velbefindende. Det handler om at anerkende og håndtere stress, konflikter og personlige udfordringer. Gennem terapeutiske metoder kan medarbejdere og ledere udvikle bedre selvværdsfølelse, stresshåndtering og kommunikationskompetencer.

Antropologens bidrag til at forstå organisationens kultur: En antropologisk tilgang går ud på at undersøge de kulturelle elementer i en organisation. Hvad er de uskrevne regler? Hvordan interagerer medarbejdere? Hvordan fordeles magten? Ved at forstå disse aspekter kan man identificere og respektere organisatoriske værdier og traditioner.           

At forbedre arbejdsmiljøet:

 1. a. Implementering af fleksible arbejdsordninger: Ved at tilbyde fleksible arbejdstider eller muligheder for fjernarbejde kan organisationer støtte medarbejdernes work-life balance og mindske stress.

  b. Fremme åben kommunikation: Skab et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at udtrykke deres tanker og bekymringer. Åben dialog fremmer forståelse og reducerer konflikter.

  c. Mental sundhedsstøtte: Implementer programmer og ressourcer, der støtter mental sundhed, såsom adgang til psykoterapeutiske sessioner, mindfulness-kurser eller støttegrupper.

 2. Hvordan man møder en organisation: a. Organisationsanalyse: En antropologisk tilgang indebærer en dybdegående organisationsanalyse for at forstå kulturen, sociale strukturer og normer.

  b. Involvering af medarbejdere: Inddrag medarbejderne i processen for at forstå deres perspektiver og oplevelser. Dette skaber ejerskab og engagement i forandringsprocessen.

  c. Fleksibilitet og tilpasning: Tag hensyn til den unikke kultur i organisationen og tilpas strategier og interventioner derefter.

At forbedre arbejdsmiljøet kræver en holistisk tilgang, der kombinerer psykoterapeutiske og antropologiske perspektiver. Ved at skabe en sund balance mellem det individuelle velbefindende og organisationskulturen kan vi forme arbejdspladser, hvor medarbejdere trives og organisationer blomstrer. En sådan tilgang anerkender, at mennesker og organisationer er uadskillelige, og at investering i arbejdsmiljøet er en investering i menneskers liv og produktivitet.

Kontakt mig i dag for en skræddersyet løsning, der vil transformere dit arbejdsmiljø og styrke din organisations trivsel. Jeg er her for at hjælpe dig med at skabe en sund og produktiv arbejdsplads!

5 råd til et godt arbejdsmiljø

Et trygt arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes trivsel og produktivitet. Her er fem gode råd til at skabe og opretholde et trygt arbejdsmiljø:

 1. Fremme Åben Kommunikation: Skab en kultur, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at udtrykke deres tanker, bekymringer og ideer. Åben kommunikation er afgørende for at identificere og løse potentielle udfordringer i tide, før de udvikler sig til større problemer.

 2. Implementer Sikkerhedsprocedurer: Uanset branchen er det vigtigt at have klare sikkerhedsprocedurer og -politikker på plads. Sørg for, at alle medarbejdere er uddannet i og forstår disse procedurer, og opdater dem regelmæssigt for at afspejle eventuelle ændringer i arbejdsmiljøet eller lovgivningen.

 3. Støt Fysisk og Mental Sundhed: Prioriter både fysisk og mental sundhed på arbejdspladsen. Dette kan omfatte regelmæssige pauser, muligheder for motion, adgang til mentale sundhedsressourcer og programmer, der støtter en sund livsstil. En sund medarbejder er ofte en mere produktiv og engageret medarbejder.

 4. Forebyg Mobning og Chikane: Skab en nultolerancepolitik over for mobning og chikane. Træn ledere og medarbejdere i at identificere og håndtere potentielle situationer, der kan føre til dårlig trivsel. Det er afgørende at skabe et miljø, hvor alle føler sig respekterede og værdsatte.

 5. Uddan og Træn Personalet: Giv løbende uddannelse og træning i sikkerhedsforanstaltninger og -procedurer. Dette inkluderer også træning i førstehjælp og håndtering af nødsituationer. Jo mere forberedt personalet er, desto bedre er de i stand til at håndtere potentielle farer og skabe et sikkert arbejdsmiljø.

Husk, at et trygt arbejdsmiljø ikke kun handler om at opfylde minimumsstandarder; det handler om at skabe en kultur, hvor medarbejdere føler sig værdsatte, beskyttede og motiverede til at yde deres bedste. Ved at implementere disse råd kan du danne grundlaget for et arbejdsmiljø, der fremmer trivsel og succes for alle.

Kontakt mig i dag for en skræddersyet løsning, der vil transformere dit arbejdsmiljø og styrke din organisations trivsel. Jeg er her for at hjælpe dig med at skabe en sund og produktiv arbejdsplads!

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk