Mine ydelser

Arbejdsmiljø

Betydningen for mennesket af at have sunde og bæredygtige relationer kan ses både i vores fysiske og psykiske sundhed.

Læs mere

Supervision

Jeg lægger stor vægt på at tilbyde supervision og støtte til både ledere og medarbejdere med henblik på at fremme trivsel og effektivitet på arbejdspladsen.

læs mere

Stress

Behandling af stressramte kan involvere en kombination af terapi, arbejdsmiljøarbejde og supervision.

Læs mere

Terapi

Mit mål er at hjælpe dig til at få mere frihed over dit liv og være mindre bundet af irrationelle behov og symptomer.

Læs mere

Parterapi

Når forholdet mellem to mennesker begynder at skrante, bliver dårlig kommunikation ofte et af de mest synlige problemer.

læs mere

Familieterapi

Familieterapi er en form for psykoterapi, der fokuserer på at styrke relationer og løse konflikter inden for en familieenhed.

læs mere

Det kan kræve mod 

”Måden hvorpå mennesket evner at genoptage kontakt igen, efter et relationelt brud el. uenighed og udvikle relationen ud fra det nye fælles ståsted – måden hvorpå mennesket er i kontakt med sig selv sammen med den anden og evner at opleve begge tilstande som separate, der dog er afhængig og påvirker hinanden gensidigt”

  • Maria Batalla
Læs om mine kompetencer

NYHEDER & TEMADAGE

Her mødes vi

Jeg har lokale på Vesterbro 16-18 i Fremtidenshus i Aalborg. Her finder du et behageligt lokale hvor jeg tager i mod klienter til terapi, supervision og familieterapi.

Find kontakt oplysninger

Individuelle forløb

Er du privat person, erhvervsdrivende eller leder af en institution – så vil samarbejdet naturligt være forskellige fra hinanden. Derfor tilrettelægges forløb hos mig ud fra dit behov.

Kontakt Læs mere

Arbejdsmiljø

Udover individuel terapi brænder jeg også for at fremme trivsel på arbejdspladser. Jeg er fuldt bevidst om betydningen af et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere kan udfolde sig og realisere deres fulde potentiale. Derfor lægger jeg stor vægt på at tilbyde supervision og støtte til både ledere og medarbejdere med henblik på at fremme trivsel og effektivitet på arbejdspladsen.

Jeg er fast overbevist om, at når vi skaber et miljø præget af respekt, samarbejde og vækst, kan vi opbygge både bæredygtige familieliv og bæredygtige arbejdsliv. Det er min målsætning at hjælpe mennesker med at opnå et mere tilfredsstillende og meningsfyldt liv ved at arbejde sammen mod fælles mål.

Læs mere

Jeg har arbejdet med Maria igennem både et ledelsesforløb og som sektionsleder hvor vi har benyttet Maria til at gennemføre en række workshops for at skabe bedre kommunikation, tryghed og samarbejde i gruppen. Igennem begge forløb har Maria været super professionel – ment på den positive måde – og god til at få skabt et rum, hvor man åbner op, så man skaber en fortrolighed og der kan snakkes om problemerne, men så det bliver på en konstruktiv måde. Maria er således super god til at presse lidt på når der skal skabes hul, men træder samtidigt passende i baggrunden, men udfordrer stadig, så hun får folk engagerede og til selv at reflektere og arbejde sig frem mod løsninger. Man er dog hele tiden i trygge hænder og man tvivler aldrig på hendes faglig ekspertise.

Henrik C. Pedersen • Sektionsleder ved Aalborg Universitet

Hos Maria bliver man mødt med høj faglighed og hjertevarme. Hun formår at skabe et trygt rum, hvor der er plads til selvreflektioner og selvudvikling.Jeg har anvendt Maria måde til ledelsessupervision og faglig sparring. Derudover også til rekruttering, hvor der er blevet set ind i hele organisationens kompetencer med udgangspunkt i DISC profiler.

Carina Sjøberg • Forstander Bostedet Broager

Maria greb mig, da jeg var på et af mine laveste punkt nogensinde, troede at jeg aldrig ville finde ro eller glæde ved livet. Hun hjalp mig tilbage til mig selv. I forløbet havde jeg også min kæreste med i et par sessioner, så han blev en del af min udvikling. Kan KUN anbefales. Maria er en kæmpe medvirkende faktor til, at jeg i dag er taknemmelig og glad ved livet.

Nadia • Klient

Når følelser, tanker og fornuft slår knuder og der er kaos i hovede og hjerte, er Maria en værdifuld samtalepartner. Med kyndig hånd hjælper hun med at finde den rette sti at følge.

Lise • Klient

“Coaching hos Maria Batalla har givet mig muligheden for frit at drøfte min situation med en uvildig og for at afklare mine handlemuligheder. Desuden har det hjulpet mig til at erkende og finde ro i, at der var opgaver som jeg ikke selv var herre over at få løst. De jævnlige samtaler var vigtig sparring for mig også i forhold til efterfølgende at komme videre med et balanceret arbejdsliv. Jeg er en erfaren projektleder med mange års erfaring, men var havnet i samarbejdsproblemer som skabte langtidsstress og søvnløse nætter. Jeg er glad for, at jeg tog imod tilbudet, om at blive coachet igennem perioden hos Maria, som var en stor hjælp til at få struktureret handlemuligheder og som fungerede som mellemled mellem arbejdspladsen og mig.”

Sussie Pagh • Seniorforsker, Aalborg Universitet

“Marias stærke faglighed kombineret med hendes meget nærværende og omsorgsfulde person har givet mig mulighed for at se og arbejde med mig selv i et helt andet lys. Jeg kan varmt anbefale et forløb hos Maria.”

Eva • Klient

Samarbejdspartnere

Inden for supervision & arbejdsmiljø har jeg megen erfaring, som spænder bredt.

Velkommen til min hjemmeside! Jeg hedder Maria Batalla, og jeg er en erfaren psykoterapeut og familierådgiver med ekspertise inden for bæredygtige relationer. Mit mål er at skabe bæredygtige familieliv og arbejdsliv ved at hjælpe mine klienter med at opnå mere frihed og trivsel.

Terapi: Jeg tilbyder individuel, par- og familieterapi med fokus på at hjælpe dig med at opnå større frihed og løsrive dig fra irrationelle behov og gamle mønstre. Gennem terapi vil du få indblik i de bagvedliggende mekanismer og dynamikker, der påvirker dit liv og dine relationer. Jeg har specialiseret mig i en bred vifte af områder, herunder sorg, krise, ensomhed, angst, mistrivsel, tristhed, forældreskab, konflikter, skilsmisse, sammenbragte familier, stress, familie liv samt pårørende til psykisk syge og misbrugere.

Parterapi: I parterapi arbejder vi sammen om at forstå og håndtere jeres individuelle behov samt det fælles behov i jeres parforhold. Vi vil udforske jeres personlige perspektiver, oplevelser og drømme, så I kan opbygge en stærkere forbindelse og genskabe kærligheden i jeres forhold. Parterapi er en mulighed for at lære hinanden bedre at kende og skabe balance mellem jeres egne behov og det fælles behov. Jeg kan hjælpe jer med at identificere og ændre automatiske tanker og reaktioner, som ofte stammer fra jeres barndom og påvirker jeres forhold.

Familieterapi: Familieterapi giver jer som familie mulighed for at tale sammen og opnå en dybere forståelse for hinanden. Vi vil undersøge familiemønstre og autopiloter, samt forbedre den generelle trivsel i familien. Gennem terapi vil I lære at forstå, hvordan familiemedlemmerne oplever deres rolle og muligheder i familien. Jeg vil skabe et trygt miljø, hvor I kan udtrykke jeres ønsker, håb, sorg og fortvivlelse. Emnerne kan omfatte nye familier og bonusbørn, konflikter i familien, søskendekonflikter og tab i familien.

Supervision: Mine primære kompetencer ligger inden for det pædagogiske & sundhedsfaglige felt. I Supervisionen handler det om at skabe fokus på relationskompetencen, dette øger kvaliteten af det samarbejde som vi skal have både forhold til vores kerneopgave og vores kollegiale samarbejde. Kommunikation, tillid, tryghed, faglighed og samarbejde er nogle af de temaer som ofte bliver behandlet.

Arbejdsmiljø:Når kerneopgaven er mennesker, vil vores evne til at være i relation og tilbyde kontakt være det grundlæggende arbejde redskab, og derfor er vigtigt at tage alvorligt, at det ikke unormalt at opleve relations træthed og forådelse kan nemt opstå.Derfor er det af stor betydning, at have supervision, således at der kontinuerligt er fokus på hvordan vi har det i vores arbejde, samt at få fagligt sparring på de selvfølgligheder og blinde pletter som opstår i hverdagen.
Hele det socialt faglige område er underpres – supervision er en evidensbaseret metode til at forblive refleksiv, holde fagligt fokus og vedblive at have et bæredygtigt kollegialt samarbejde. Det er en måde at minimere risikoen for udbrændthed & forrådelse i personalegruppen.

Jeg er medlem

At jeg er MPF’er er: Din sikkerhed for at jeg har modtaget fyldestgørende uddannelse og har kompetencerne til at behandle.

har du spørgsmål?

Lad os gå hånd i hånd mod en fremtid, hvor bæredygtige relationer og trivsel er i hjertet af vores tilværelse.