Personale supervision

Supervision indebærer regelmæssige møder mellem en supervisor og medarbejderen eller en gruppe af medarbejdere. Formålet med disse møder er at skabe et rum, hvor medarbejderne kan reflektere over deres arbejde, udfordringer og personlige udvikling.

Ledelses supervision

Ledelses supervision er afgørende for at skabe et positivt og støttende arbejdsmiljø. Det hjælper med at øge medarbejdertilfredsheden, forbedre arbejdsindsatsen og skabe bedre resultater på både individuelt og organisatorisk niveau. Gennem supervision kan ledelsen blive mere selvsikre, motiverede og i stand til at håndtere udfordringer effektivt, hvilket fører til en mere produktiv og harmonisk arbejdsplads.

Jeg rummer den opgave eller problematik du står med..

Mine primære kompetencer ligger inden for det pædagogiske & sundhedsfaglige felt. I Supervisionen handler det om at skabe fokus på relationskompetencen, dette øger kvaliteten af det samarbejde som vi skal have både forhold til vores kerneopgave og vores kollegiale samarbejde. Kommunikation, tillid, tryghed, faglighed og samarbejde er nogle af de temaer som ofte bliver behandlet.

Når kerneopgaven er mennesker, vil vores evne til at være i relation og tilbyde kontakt være det grundlæggende arbejde redskab, og derfor er vigtigt at tage alvorligt, at det ikke unormalt at opleve relations træthed og forådelse kan nemt opstå.Derfor er det af stor betydning, at have supervision, således at der kontinuerligt er fokus på hvordan vi har det i vores arbejde, samt at få fagligt sparring på de selvfølgligheder og blinde pletter som opstår i hverdagen.

Hele det socialt faglige område er underpres – supervision er en evidensbaseret metode til at forblive refleksiv, holde fagligt fokus og vedblive at have et bæredygtigt kollegialt samarbejde.

Det er en måde at minimere risikoen for udbrændthed & forrådelse i personalegruppen.

 
Få en skræddersyet løsning

Gruppesupervision

Oplever du at dine medarbejdere er frustrerede og bruger I for meget energi på opslidende diskussioner om opgaveløsning og rollefordeling?

Har I mistet det fælles fokus på opgaven?


Har i opgivet at kommunikere direkte med hinanden?

Er samarbejdet er præget af uro og konflikter?


Jeg kan hjælpe jer med at skabe klarhed og fælles fokus i samarbejdet ved blandt andet at skabe forståelse for, hvad det er for mekanismer og underlæggende uklarheder, der er i spil – og ved, sammen med jer, at genfinde glemte veje og etablere nye veje til et tilfredsstillende samarbejde.

 

Trivsel er afgørende

Jeg tror på, at trivsel på arbejdspladsen er afgørende for medarbejderes engagement, produktivitet og overordnede tilfredshed. Gennem terapeutiske tilgange og værdifulde ledelsesmetoder kan jeg hjælpe dig med at skabe en kultur, der fremmer trivsel, arbejdsglæde og effektivt samarbejde. Vi vil udforske strategier til stresshåndtering, konfliktløsning og forbedret kommunikation, så du og dine kolleger kan opnå større tilfredshed og succes på arbejdspladsen.

Et samarbejde der giver mening

Uanset om det drejer sig om personlige udfordringer eller arbejdsrelaterede spørgsmål, vil vores rejse være dybdegående og spændende. Sammen vil vi udforske og forstå dine behov, skabe målrettet intervention og udvikle praktiske værktøjer til at hjælpe dig med at opnå et mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv både personligt og på arbejdet.

Til en leder..

Det kan som leder være vanskeligt at finde sit ståsted, i en virkelighed som er kompleks.

Som leder kræver det at du kan navigere i mange forskellige kontekst og at du har overblik og kan sætte retning. Det kan derfor være en go ide, at have jævntligt supervision, således sikre du at du forbliver tro mod dine mål og visioner.

Som leder kan det være vanskeligt at navigere i det krydspres som opleves ovenfra og nedefra, samtidig med at forblive tro mod sine egne værdier.

Kommer der konflikt imellem egne værdier og den virkelighed som vi bevæger os i, så kan der opstå uro på indersiden og vi kan helt glemme, hvorfor det var at ledelse var et ønske i udgangspunktet.


Leder-udvikling

Som leder er det nødvendigt at blive skarp på disse grundelementer.
:

– Selvreflektion.

– Relations kompetence

– VisionenUanset om du er ny leder eller har mange år på bagen. Det er lidt ligesom at køre bil, med tiden så glemmer du også at kigge dig over skulderen, når du drejer og andre grundlæggene færdigheder. Det er naturligt at man som menneske bliver lidt “doven” og køre på rutinen. I ledelse, er det risikofyldt, da det kan betyde at du bruger 90% af din tid på at brændslukke og kommer langt væk fra dine oprindelige tanker og visioner for dit virker

 

Mine kompetencer

Konflikter og uenigheder kan føre til spændinger i vores relationer og påvirke vores mentale velvære. Jeg vil hjælpe dig og din virksomhed med at finde konstruktive måder at tackle konflikter på og skabe et mere harmonisk samspil med dine medarbejdere

.

Læs mere
Jeg har en bred vifte af arbejdsområder

Mine ydelser

med udgangspunkt i antropologi

Arbejdsmiljø

Læs mere
Med udgangspunkt i Psykoterapi

Supervision

Læs mere
Med udgangspunkt i Psykoterapi

Terapi

Læs mere

har du spørgsmål?

Lad os gå hånd i hånd mod en fremtid, hvor bæredygtige relationer og trivsel er i hjertet af vores tilværelse.