Kurser: Styrk fagligheden

Mine kurser er udarbejdet til at styrke jeres samarbejds- og kommunikationsevner, håndtere følelsesmæssigt pres og opbygge sunde relationer både på arbejdspladsen og i privatlivet.

Kurser i 24/25

Gennem dragende kurser med praktiske øvelser og realistiske cases, vil du få konkrete værktøjer og viden, der kan anvendes direkte i dit daglige arbejde. Deltag i mine kurser og styrk dine kompetencer for at skabe et mere harmonisk og produktivt arbejdsmiljø.

Fagdagene kan tilrettelægges efter jeres behov ift. deltager antal, antal timer og fagligt udbytte. Kontakt for mere info

KURSUS:

Det Svære Samarbejde

 

Lær at forstå og tackle udfordringer i samarbejde, forbedre konflikthåndtering og styrke kommunikative færdigheder for et mere harmonisk og produktivt arbejdsmiljø.

Ideelt for medarbejdere, ledere, og HR-professionelle.

Form:

 • Interaktive workshops
 • Gruppediskussioner
 • Case-studies
 • Rollespil

Udbytte:

 • Forbedrede samarbejdsevner
 • Øget bevidsthed om teamdynamikker
 • Praktiske værktøjer til konfliktløsning

Indhold:

Introduktion til samarbejde

 • Definition og betydning
 • Effektivt vs. ineffektivt samarbejde

Identifikation af udfordringer

 • Typer af samarbejdsudfordringer
 • Årsager til konflikter

Kommunikationsstrategier

 • Aktiv lytning
 • Klar og tydelig kommunikation
 • Ikke-verbal kommunikation

Konflikthåndtering

 • Konfliktteori og -typer
 • Effektive konflikthåndteringstrin
 • Forhandlingsteknikker

Bygning af tillid og respekt

 • Skabe og opretholde tillid
 • Betydningen af respektfulde relationer

Kulturelle og personlighedsmæssige forskelle

 • Kulturelle forskelles indflydelse
 • Håndtering af personlighedsforskelle

Praktiske øvelser og cases

 • Case-studies
 • Rollespil og simulationsøvelser

Handlingsplan

 • Personlige handlingsplaner
 • Opfølgning og evaluering

 

Kursets længde: 1-2 dage afhængig af dybden af det ønskede indhold. Kan afholdes i mine kursuslokaler i Aalborg eller i jeres ønskede rammer.

Pris afhænger af antal deltager, længde og form. Aftal nærmere

KURSUS:

At Arbejde i Højt Følelsesmæssigt Pres

 

Forstå hvordan stress påvirker dig og lær strategier til at bevare ro og fokus under pres. Udvikl modstandsdygtighed og effektive stresshåndteringsteknikker.

For fagfolk i krævende jobs og ledere.

Form:

 • Interaktive workshops
 • Gruppediskussioner
 • Case-studies
 • Rollespil

Udbytte:

 • Forbedret stresshåndtering
 • Øget selvbevidsthed
 • Værktøjer til at bevare ro under pres

Introduktion til følelsesmæssigt pres:

 • Definition og kilder til følelsesmæssigt pres på arbejdspladsen
 • Indvirkning på fysisk og psykisk helbred
 • Reaktioner på følelsesmæssigt pres

Stressforståelse:

 • Forskellige typer af stress (akut vs. kronisk)
 • Fysiske og psykologiske symptomer på stress

Selvbevidsthed og følelsesmæssig intelligens:

 • Forståelse af egne stressreaktioner
 • Udvikling af følelsesmæssig intelligens for bedre stresshåndtering

Stresshåndteringsteknikker:

 • Åndedrætsøvelser og mindfulness
 • Tidsstyring og prioritering
 • Viden omkring hvad organismen har brug for i pressede situationer

Opretholdelse af ydeevne under pres:

 • Strategier til at bevare fokus og produktivitet
 • Udvikling af modstandsdygtighed
 • Balance mellem arbejde og privatliv

Kommunikation og støtte:

 • Effektiv kommunikation under stress
 • Betydningen af social støtte og teamdynamik
 • Konflikthåndtering under pres

Praktiske øvelser og scenarier:

 • Realistiske cases om arbejde under pres
 • Rollespil og simulationsøvelser
 • Personlige handlingsplaner for stresshåndtering

Kursets længde: 1-2 dage afhængig af dybden af det ønskede indhold. Kan afholdes i mine kursuslokaler i Aalborg eller i jeres ønskede rammer.

Pris afhænger af antal deltager, længde og form. Aftal nærmere

KURSUS:

Relationskompetence

 

Udvikl evnen til at opbygge og vedligeholde sunde relationer gennem effektiv kommunikation og empatisk lytning. Forbedr dine interpersonelle færdigheder og lær at håndtere konflikter og kulturelle forskelle.

Velegnet til ledere, HR-professionelle, og team-baserede arbejdspladser.

Form:

 • Teoretiske oplæg
 • Praktiske øvelser
 • Case-studier
 • Rollespil
 • Gruppearbejde og feedback

Udbytte:

 • Forbedret samarbejde og relationer
 • Minimere misforståelser og konflikter
 • Øget bevidsthed om egen adfærd og kommunikation
 • Forståelse af forskellige perspektiver
 • Styrkelse af interpersonelle færdigheder
 

Kursets længde: 1-2 dage afhængig af dybden af det ønskede indhold. Kan afholdes i mine kursuslokaler i Aalborg eller i jeres ønskede rammer.

Pris afhænger af antal deltager, længde og form. Aftal nærmere

Hvorfor vælge mig, som din samarbejdspartner?

Det siger mine samarbejdspartnere:

Hos Maria bliver man mødt med høj faglighed og hjertevarme. Hun formår at skabe et trygt rum, hvor der er plads til selvreflektioner og selvudvikling.Jeg har anvendt Maria måde til ledelsessupervision og faglig sparring. Derudover også til rekruttering, hvor der er blevet set ind i hele organisationens kompetencer med udgangspunkt i DISC profiler.

Carina Sjøberg • Forstander Bostedet Broager

Maria greb mig, da jeg var på et af mine laveste punkt nogensinde, troede at jeg aldrig ville finde ro eller glæde ved livet. Hun hjalp mig tilbage til mig selv. I forløbet havde jeg også min kæreste med i et par sessioner, så han blev en del af min udvikling. Kan KUN anbefales. Maria er en kæmpe medvirkende faktor til, at jeg i dag er taknemmelig og glad ved livet.

Nadia • Klient

Når følelser, tanker og fornuft slår knuder og der er kaos i hovede og hjerte, er Maria en værdifuld samtalepartner. Med kyndig hånd hjælper hun med at finde den rette sti at følge.

Lise • Klient

“Coaching hos Maria Batalla har givet mig muligheden for frit at drøfte min situation med en uvildig og for at afklare mine handlemuligheder. Desuden har det hjulpet mig til at erkende og finde ro i, at der var opgaver som jeg ikke selv var herre over at få løst. De jævnlige samtaler var vigtig sparring for mig også i forhold til efterfølgende at komme videre med et balanceret arbejdsliv. Jeg er en erfaren projektleder med mange års erfaring, men var havnet i samarbejdsproblemer som skabte langtidsstress og søvnløse nætter. Jeg er glad for, at jeg tog imod tilbudet, om at blive coachet igennem perioden hos Maria, som var en stor hjælp til at få struktureret handlemuligheder og som fungerede som mellemled mellem arbejdspladsen og mig.”

Sussie Pagh • Seniorforsker, Aalborg Universitet

“Marias stærke faglighed kombineret med hendes meget nærværende og omsorgsfulde person har givet mig mulighed for at se og arbejde med mig selv i et helt andet lys. Jeg kan varmt anbefale et forløb hos Maria.”

Eva • Klient

Samarbejdspartnere

Inden for supervision & arbejdsmiljø har jeg megen erfaring, som spænder bredt.