Mennesker søger oftest terapi, fordi de har besvær i livet. Nogle problematikker bliver ved at vende tilbage og spænde ben for drømme og forhåbninger, hvilket kan give nedsat livs kvalitet.

Jeg høre ofte “Det har jeg aldrig fortalt nogen, troede ikke at nogen ville kunne forstå” – dette er udtryk for at det indre liv, som leves inden i os, ikke har fået mulighed for at blive set på med venlige øjne og derved bliver mennesket efterladt med en oplevelse af at være forkert. I terapien, vil vi sammen undersøge det indre Liva og de mønstre, som der er. dette er for at få kendskab til os selv og derigennem blive mere klar over hvem vi er og hvad vi gerne vil, samt lige så vigtigt, hvad vi ikke vil.

Problemerne kan antage forskellig karakter. – måske oplever du at din hverdag ikke er som du ønsker den og du ofte drømmer dig andre steder hen. Måske oplever du følelsen af #tomhed , #meningsløshed , #tristhed , #modløshed . Hverdagen har overtaget dit liv og gjort dig betydningsløs? Spørgsmål som “er det, det jeg vil med mit liv?” “Skal resten af mit liv leve sådan her?” “Skal jeg beholde mit arbejde?” “Skal jeg forsat være gift” “hvorfor har jeg det sådan her” “elsker vi stadig hinanden” “hvorfor fik vi børn” “skal vi have børn” “mon jeg er det rigtige sted” “jeg føler mig fanget i mit liv”. Sådanne oplevelser og spørgsmål er naturlige at stille sig selv. Det er naturligt at være steder i livet hvor vi overvejer om det er der vi vil være. Samtidig er det vigtigt for os at have nogle at dele det med. Derfor tilbyder jeg samtaler som vil tage udgangspunkt i dine oplevelser, lige der hvor du er.

Man kan være i krise fordi man har været udsat for en voldsom følelsesmæssig hændelse, der gør, at man har brug for professionel hjælp for at komme igennem den. Hvis der er tale om en ældre hændelse man ikke har fået bearbejdet, kan den være udviklet til et traume, som man har brug for at få bearbejdet. Man kan også være i en krise i livet, hvor man nok fungerer, men man er ikke tilfreds.

sorg, der ikke er blevet bearbejdet og som man derfor har brug for hjælp til. Man har måske mistet en nærtstående for nylig eller måske er det flere år siden, men man har “taget sig sammen” og ikke taget sig af sorgen. Man kan også sørge over at have mistet livskvalitet, et arbejde el.l.

Måske lider du af en angstlidelse, panikangst, socialfobi eller generaliseret angst (bekymringsangst), – angst kan ofte være udløst af alvorlig stress, men stress er ikke årsagen.

Psykoterapi kan være en god hjælp til at behandle og skabe forandring i livet.

Jeg er som terapeut og menneske rummelig og nærværende og du vil møde et kærligt og varmt miljø hvor der er plads til alle.